კანის ქავილი

კანის ქავილი – უმრავლეს შემთხვევაში აქვს ნერვულ – ალერგიული ბუნება. შესაძლოა იყოსკანის სხვადასხვა დაავადებების სიმპტომი (ეგზემა, ჭინჭრის ციება, მუნი და სხვ.) ან წარმოადგენდეს დამოუკიდებელ დაავადებას (ე. წ. იდიოპათური ქავილი). პირველ შემთხვევაში ავადმყოფის დათვალიერებისას ვლინდება დერმატოზების შესაბამისი სიმპტომები, ხოლო იდიოპათური ქავილის დროს ეს სიმპტომები არ არსებობს. კლინიკური სურათი ქავილის გამოხატული შემთხვევების დროსაც კი ღარიბია; კანის უბნებზე აღინიშნება წერტილოვანი ან ხაზოვანი ექსკორიაციები. Read the rest of this entry »